PAMASAHE NG SENIOR 

65+ Taon o Mas matanda 

Epektibo: 1/1/23

Makukuha ang Senior HOLO Card sa mga Satellite City Hall o sa Transit Pass Office na may patunay ng edad at photo ID na iniisyu ng gobyerno.  Kailangan ng Senior Fare Form.

Mag-reload ng mga Senior HOLO Card sa HOLO retail location, www.holocard.net o tumawag sa 808-768-4656. 

 

Cash na Pamasahe                           $1.25

Babayaran ang pamasahe sa bawat pagsakay. Dapat ipakita ng pasahero ang kanilang Senior HOLO Card para mabayaran ang pinababang pamasahe. 

 


HOLO CARD    

Bayad sa HOLO Card 

 

Senior Card                           $2.00

Bayad para sa mga kapalit na card.


 

Pang-isang Pamasahe                                                      $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe                  $3.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong araw.SENIOR CITIZEN - KAMA‛AINA

65+ Taon o Mas matanda, Kinakailangan ang katibayan ng paninirahan

Kailangan ng Kamaaina Senior Fare Form


Cash na Pamasahe                           $1.25

Babayaran ang pamasahe sa bawat pagsakay. Dapat ipakita ng pasahero ang kanilang Senior HOLO Card para mabayaran ang pinababang pamasahe. HOLO CARD    

 

Bayad sa HOLO Card 

Senior Card                           $2.00

Bayad para sa mga kapalit na card.Pang-isang Pamasahe                                                 $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe             $3.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong araw.Buwanang pataw na limitasyon sa pamasahe        $20.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

Buwanang Pass                                                          $20.00

Bumili sa mga retail locations at mga lokasyon ng Satellite City Hall.Taunang Pass                                   $45.00

Bumili sa Transit Pass Office, www.holocard.net o tumawag sa 808-768-4656.

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan.