U.S. MEDICARE CARD (Pula / Puti / Asul)

Epektibo: 1/1/23

Ang U.S. Medicare HOLO Card ay makukuha sa Transit Pass Office. Ang U.S. Medicare card ay dapat na ipresenta.   Kailangan ng U.S. Medicare Form. 

Mag-load ng mga U. S. Medicare HOLO Card sa HOLO retail location, www.holocard.net, o tumawag sa 808-768-4656.

 

Cash na Pamasahe                           $1.25

Babayaran ang pamasahe sa bawat pagsakay. Dapat ipakita ng pasahero ang kanilang U.S. Medicare card para mabayaran ang pinababang pamasahe.

 

HOLO CARD

Bayad sa HOLO Card

 

U.S. Medicare Card               $2.00

Bayad para sa mga inisyal at kapalit na card.

Ang mga card ay ire-renew bawat 4 na taon.Pang-isang Pamasahe                                 $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $3.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong araw.


Bawanang pataw na limitasyon sa pamasahe                              $20.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

 

Buwanang Pass                                $20.00

Bumili sa Transit Pass Office o tumawag sa 808-768-4656.


 

Taunang Pass                                   $45.00

Bumili sa Transit Pass Office o tumawag sa 808-768-4656.

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan.